Motzean

Zuen aitaren oroitzapen bat? Behiak ekartzera laguntzen nionekoa. Ia ez nuen izan ezagutzeko astirik ere.

Amarena? Amagaz, oroitzapen asko. Lan asko egiten zuen, eta hari laguntzen nizkionekoak.

Maria Servini entzunda, zer datorkizu burura? Noiz izango ote den gure deklarazioak aztertuko dituen eguna.

Espainiako Gobernua entzunda? Gaixotu egiten naiz.

Eta Eusko Jaurlaritzarekin? Beste horrenbeste. Espainiakoagaz baino okerrago hemengoekaz.

Diktadura? Bat, eta bera nahikoa.