Parkearen ekarpena Bizkaiko BPGari.

Parkean dauden enpresek %5,6ko ekarpena egiten diote Bizkaiko barne produktu gordinari. Lurraldeko biztanleria okupatuaren %5,3k lan egiten dute bertan. Parkeko enpresek ordaintzen dituzte ogasunak biltzen dituen zergen %6,4.